Sunday, 20 May 2012

Chronology of William Glasser


Kronologi kehidupan WILLIAM GLASSER , Tokoh Terapi Realiti 

Glasser menekankan bahawa manusia melalui lima keperluan asas genetik dan bukannya melihat dunia seperti yang sebenar.Terapi realiti menegaskan bahawa manusia mempunyai kebebasab,boleh membuat pilihan dan bertanggungjawab terhadap pilihan tersebut.Terapi realiti berorientasikan tingkah laku secara menyeluruh yang melibatkan komponen doing,thinking, feeling and psychology.Keadaan ini bermaksud klien bertanggungjawab membuat pilihan yang diingini dan yang difikirkan , dirasai dan dialaminya secara fizikal.
No comments: