Monday, 21 May 2012


LIMITASI TERAPI REALITI

1.      Terapi ini cenderung memfokuskan kepada tingkah laku semata-mata tetapi seseorang manusia itu adalah unik dan bertindak dengan secara menyeluruh termasuklah emosi,persepsi,kognitif,deria dan sebagainya.Oleh itu , jelas menunjukkan bahawa terapi ini mempunyai keuapyaan yang terbatas.

2.     Terapi ini juga menekankan kepada konsep masa sekarang dan disini dan di dalam situasi yang sedar tanpa mengambil kira konsep-konsep yang tidak sedar serta sejarah hidup klien.

·        Walhal, setiap manusia berkemungkinan bersekongkol dengan masalah yang disebabkan oleh factor biologi,fantasi,sistem kepercayaan,nilai dan lain-lain lagi.

·        Terapi realiti juga amat bergantung kepada bahasa.Klien bersifat pendiam dan lembam adalah tidak sesuai untuk Terapi Realiti.

·        Terapi Realiti kurang menyediakan situasi pembelajaran kerana siftanya yang agak mendesak dan mengongkong.Oleh itu,klien tidak kreatif dalam membuat keputusan dan akhirnya bergantung kepada kaunselor. 


3.     Kaunselor juga dianggap tidak bermoral kerana terlalu bebas dan terbuka sehingga kerap mendesak klien membuat satu keputusan,maka ini akan menimbulkan kesan negatif ke atas klien.

§  Berkemungkinan klien akan melakukan atau mengubah fikiran untuk mengikut atau akur dengan nasihat serta petunjuk yang dikemukakan oleh kaunselor. 

No comments: