SUMBANGAN

 SUMBANGAN TERAPI REALITI

Teori ini sangat sesuai dilaksanakan dan diaplikasikan dalam bentuk kaunseling misalnya kaunseling kanak-kanak , remaja , ibu bapa , dewasa , dalam perkahwinan, keluarga dan kaunseling kelompok.

  • Pendekatan dan kaedah Terapi Realiti digunakan secara konkrit , jelas dan realistik dimana ia boleh menampilkan keberkesanan dan dinilai terutamanya apabila kontrak dibuat dan dipersetujui oleh kaunselor dan klien.


  • Terapi Realiti juga mempunyai pelan induk yang dirancang dengan secara sistematik dan realistik oleh klien dengan bantuan kaunselor sebagai panduan dan penyelesaian masalah.

  • Terapi ini telah memberikan kebebasan kepada klien untuk berfikir secara rasional , menilai dan menentukan dan membuat keputusan sendiri.Terapi ini telah menggunakan  jangka masa yang pendek untuk membantu klien kalau dibandingan dengan teori- teori yang lain seperti psikoanalisis dan pemusatan insan. Banyak kenyataan telah dibuat oleh beberapa penulis yang menyokong kelebihan terapi ini.

No comments: